Användningsområden

Energi

Konstant innovation driver snabb utveckling av energikomponenter för nästa generation. Kemisk etsning snabbar upp prototyptillverkning med hjälp av prisvärda digitala verktyg. Det ger mindre, detaljerade delar och överträffar traditionell plåtmetallbearbetning vilket gör det möjligt att snabbt prova olika designer och komma ut på marknaden snabbare.

Rymd- och flygindustri

Vår kemiska etsningstjänst är mycket mångsidig och kan hantera olika högkvalitativa metaller som används inom flygindustrin. Vi är specialiserade på material som vanligtvis är svåra att bearbeta med traditionella plåtmetoderna, såsom lätt aluminium och starka rostfria stål.

Elektronik

I takt med att elektronikindustrin går mot mindre och mer komplicerade komponenter ökar behovet av avancerade design, små tillåtna avvikelser och exakt precision. Kemisk etsning är en utmärkt metod för att tillverka sådana komponenter, med möjlighet att göra delar så tunna som 0,010 mm och med noggrannhet upp till ±0,020 mm.

Automotive

Avancerade och komplicerade delar är viktiga inom bilindustrin för att säkerställa att bilarna fungerar bra, är säkra och kan skilja sig från varandra med innovativa tekniska lösningar. Genom att använda kemisk etsning med prisvärda digitala verktyg kan vi noggrant ta bort specifika delar av metallen, vilket ger hög precision med en felmarginal på ±0,020 mm till en fast kostnad. Denna metod, som inte innebär fysisk kontakt eller värme, minskar risken för ojämnheter och spänningar, vilket gör att delarna blir ännu bättre i kvalitet.

Precisionsmekanik

Företag som fokuserar på precisionsarbete är i spetsen av teknologiska framsteg. De skapar avancerade system och enheter som bygger på noga utformade metallkomponenter. Ibland står designingenjörer inför utmaningar när de behöver hitta pålitliga och precisa delar inom snäva tidsramar för att förverkliga sina innovationer. Där är vi till hjälp.